Hoofdconclusie 6: Import vs. Export

Hoofdconclusie 6

Waartoe leiden de stijgende verkopen?

Waarde B2C-verkopen:

10 miljard

Meer dan 10 miljard euro door autobedrijven

De totale waarde van alle B2C-verkopen is in 2018 voor het eerst tot boven de 10 miljard euro gestegen. Dit bedrag is een raming, gebaseerd op vraagprijzen. De groei komt zowel vanuit een groter aantal verkochte auto’s als uit een hogere waarde per auto, doordat er meer jonge occasions zijn verkocht. De totale waarde van import van occasions steeg in 2018 met maar liefst 21%. Daarmee gaat er bijna tweemaal zoveel omzet om in import dan in export van occasions. In 2012 lag dit nog omgekeerd.


Het C-segment is in waarde het belangrijkste segment binnen de occasionverkopen. Voor het eerst is dat ook zo binnen export, waar het D-segment tot nu altijd het belangrijkste was. Voor import zijn in 2018 de full-size SUV’s het segment geworden waar de meeste euro’s in omgaan.

Bijna evenveel import- als exportauto’s

Elk jaar worden er minder occasions geïmporteerd in ons land dan er geëxporteerd worden. Door de sterke groei in import van gebruikte personenauto’s wordt dat verschil echter snel kleiner, tot nog maar 37.700 occasions minder die naar ons land kwamen dan eruit gingen in 2018. De occasionhandel wordt steeds internationaler en wordt niet alleen ingezet om tekorten of overschotten aan occasions te compenseren, maar beide worden tegelijk ingezet om te zorgen dat vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. Wel ligt de nadruk op andere auto’s; in de leeftijden tot 10 jaar oud wordt er meer geïmporteerd, van oudere auto’s worden er meer geëxporteerd dan geïmporteerd.

Occasionhandel
wordt steeds internationaler

Export Euro-5-dieselauto’s is verdubbeld

Importdiesel veel schoner

Ook in uitstoot zijn er duidelijke verschillen. Wanneer naar de uitstoot van diesels wordt gekeken is duidelijk dat auto’s in hoog tempo schoner worden. Zowel van import- als van exportauto’s daalde de uitstoot van stikstofoxiden met meer dan 10% gemiddeld per auto in 2018. Onder geëxporteerde diesels verdubbelde het aandeel Euro 6-auto’s in een jaar tijd. Van alle in 2018 geïmporteerde diesels voldeed zelfs al bijna de helft aan de Euro 6-norm. Van deze schonere Euro 6-diesels werden er per saldo meer occasions geïmporteerd, en van oudere, minder schone auto’s juist meer geëxporteerd.

De uitstoot van stikstofoxiden door een importdiesel ligt gemiddeld 43% lager dan van een exportdiesel. De internationale occasionhandel draagt er zo aan bij dat het dieselpark in ons land steeds schoner wordt.

Opvallende grafieken over import vs. export

Totale transactiewaarde personenauto’s per jaar in miljarden euro’s

Ontwikkeling import afgezet tegen export

Import en export per leeftijdscategorie auto

Gemiddelde NOx emissie diesels