Hoofdconclusie 5: Export

Hoofdconclusie 5

Waar zit de groei in export?

De export van gebruikte personenauto’s is in 2018 met maar liefst 12% gegroeid. Daarmee is de trend van teruglopende export duidelijk ten einde gekomen. Een oorzaak van de groeiende export is de toename van de voorraden occasions in ons land. Daarnaast komen er vaak zulke grote aantallen vergelijkbare auto’s terug vanuit lease, dat export voor een deel van die auto’s de beste manier is om deze snel tegen een goede prijs te kunnen verkopen. Dat laatste is wat telt.

C-segment wordt het belangrijkste exportsegment

Kleinere exportauto’s

In 2018 groeide de verkoop van auto’s van 5 tot 8 jaar oud met een kwart. Dit is voor een belangrijk deel ex-lease en auto’s waarvan het bijtellingsvoordeel is afgelopen. Maar ook export van auto’s van 19 tot 24 jaar steeg sterk. Dit hangt samen met de toenemende export naar Noord-Afrika.

Er is een trend zichtbaar richting steeds kleinere exportauto’s. Dat komt voort uit verschuivingen in ons wagenpark. Het C-segment wordt het belangrijkste exportsegment en het aantal exportauto’s uit het B-segment groeide met een derde.

Astra’s en Tesla’s

Vooral Opels werden in 2018 veel meer geëxporteerd. Dat kwam met name voor rekening van de Astra. Tesla was relatief het snelst stijgende merk, doordat de eerste grote aantallen uit lease vrijkwamen. Ook andere leaseauto’s die een aantal jaar geleden populair waren worden nu veel meer geëxporteerd, waaronder de Peugeot 308, Volvo V60 en Mitsubishi Outlander.

Na een daling van het aantal geëxporteerde diesels in 2016 en 2017, nam deze in 2018 met 8% toe. Dat komt ook voort uit de toenemende voorraden diesels. Een vele male sterkere groei was er bij plug-in hybrides. Net als EV’s kwamen die in veel grotere getale terug van zakelijke gebruikers.

Sterke groei export
plug-in hybrides

5,2%
meer export bedrijfsauto’s

Ook groei in export bedrijfsauto’s

Ook de export van gebruikte bedrijfsauto’s groeide in 2018, met 5,2%. Er zijn veel parallellen herkenbaar met de personenautomarkt. De voorraden bedrijfsauto’s in Nederland zijn fors gegroeid. De meeste bedrijfsauto’s zijn 10 of 11 jaar oud als ze op export gaan. In 2018 was er een piek in export van auto’s jonger dan een jaar.

Grotere, Europese bestelwagens

Het segment dat het grootste is en in 2018 het meeste groeide is C-Groot. Maar ook van de kleinere bestelwagens nam export toe. Daarbij daalt ook in export het aandeel van kleinere en Aziatische merken, en raakt de markt steeds meer geconcentreerd op de grote, Europese merken. Door een sterke groei werd de VW Transporter het meest geëxporteerde model.

VW Transporter

meest geëxporteerd

Aandeel Afrika neemt toe

Nieuwe exportpiek naar Libië

Polen bleef de belangrijkste exportbestemming voor zowel personen- als bedrijfsauto’s. Export naar de tevens belangrijke markt Roemenië daalde. Het aantal bedrijfsauto’s dat naar Libië ging verdubbelde, personenauto’s verdrievoudigden zelfs. Hiermee lijkt de plotselinge piek uit 2012 zich te herhalen. En daarmee neemt het aandeel van Afrika toe. Het aandeel van West-Europese landen stijgt ook langzamerhand naar een kwart van alle exporten.

Opvallende grafieken over export

Ontwikkeling export elektrische auto’s

Top 10 landen export personen- en bedrijfsauto’s